MSC CEE & ZED PURLINS

แปเหล็กกล้ากำลังสูง หน้าตัดรูปตัว C และ Z

แปเหล็กกล้า ผลิตขึ้นจากเหล็กกล้ากำลังสูงที่มีค่า Minimum yield Strength 450 Mpa โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับแปเหล็กที่มีขายในตลาดวัสดุก่อสร้างทั่วไปแล้ว แปเหล็กกล้าให้ประสิทธิภาพในการรับน้ำหนัก ได้ดีเยี่ยม
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  • จำหน่ายตามความยาวที่ต้องการ
  • ใช้ระบบน็อตยึดเป็นตัวล็อคแปเหล็ก แทนวิธีการเชื่อมแบบเดิม
  • ไม่ต้องทากันสนิม เพราะเคลือบ Galvanize
  • ผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการทำให้ไม่มีเศษเหลือทิ้ง
  • หมดปัญหาความยุ่งยากในการเชื่อม
  • ติดตั้งได้รวดเร็วและปลอดภัย
  • CEE SECTION

    SIZE DIMENSION SPAN
    D
    mm
    B
    mm
    L
    mm
    T
    mm
    Ycg
    mm
    Area
    mm²
    Mass
    km/m
    Lx
    10⁶mm⁴
    Ly
    10⁶mm⁴
    ZX
    10³mm³
    Zy
    10³mm³
    Rx
    mm
    Ry
    mm
    10015 100 50 13.5 1.60 16.57 336 2.64 0.535 0.112 10.69 3.34 39.9 3.3
    10019 100 50 14.5 2.00 16.87 420 3.30 0.660 0.139 13.21 4.21 39.7 18.2
    12515 125 50 14.5 1.60 16.90 407 3.20 0.984 0.151 15.70 4.60 49.2 19.3
    12519 125 50 14.5 2.00 17.00 504 3.95 1.206 0.183 19.30 5.50 48.9 19.1
    15015 150 63 15.5 1.60 18.88 464 3.64 1.633 0.239 21.78 5.42 59.3 22.7
    15019 150 63 16.5 2.00 19.18 580 4.55 2.026 0.299 27.02 6.82 59.1 22.7
    20015 200 74 17.0 1.60 20.52 584 4.58 3.583 0.403 35.38 7.54 78.3 26.3
    20019 200 74 18.0 2.00 20.82 730 5.73 4.455 0.505 44.55 9.49 78.1 26.3

    ZED SECTION

    SIZE DIMENSION SPAN
    D
    mm
    B
    mm
    L
    mm
    T
    mm
    Ycg
    mm
    Area
    mm²
    Mass
    km/m
    Lx
    10⁶mm⁴
    Ly
    10⁶mm⁴
    ZX
    10³mm³
    Zy
    10³mm³
    Rx
    mm
    Ry
    mm
    15015 150 66 61 15.0 1.60 464 3.64 1.636 0.393 21.82 6.03 59.4 29.1
    15019 150 66 59 17.0 2.00 580 4.55 2.022 0.488 26.96 7.50 59.1 29.0
    20015 200 76 72 17.0 1.60 584 4.58 3.583 0.630 35.83 8.38 78.3 32.9
    20019 200 76 70 19.0 2.00 730 5.73 4.443 0.783 44.43 10.44 78.0 32.8
    25019 250 79 73 18.5 2.00 840 6.59 7.682 0.861 61.45 11.04 95.6 32.0
    粉嫩公主酒酿蛋通过现代科技改良,创新加入了泰国丰胸圣品野葛根提取物丰胸产品,利用国家冻干技术,最大程度的保留了其食物的活性,只针对女性胸部发育研究丰胸方法,效果较之传统酒酿蛋好三倍不止。粉嫩公主酒酿蛋的配方用料都是经过机构的安全检测认定,有官方给出的证明丰胸食物,丰胸效果更有保障。长期服用粉嫩公主酒酿蛋不会有任何副作用,而且可以平衡女性身体激素,对于改善女性皮肤状态丰胸酒酿蛋,紧致肌肤,提升女性雌性激素都有一定的帮助。